thay-doi-giay-phep-kinh-doanh-01

TƯ VẤN THAY ĐỔI GPKD

1. Tư vấn các nội dung thay đổi, các yêu cầu và quy định mới theo Luật doanh nghiệp 2014

2. Tư vấn trước khi thay đổi đăng ký kinh doanh: thời gian, cách thức tiến hành yêu cầu, các thông tin cần cung cấp, các giấy tờ cần chuẩn bị.

3. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo ủy quyền của khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện trọn gói các thủ tục thay đổi GPKD: Nộp hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao cho quý khách hàng.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Quyết định chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông
 • Các công văn, giấy tờ khác tùy từng trường hợp thay đổi cụ thể

2. In hồ sơ, chuyển hồ sơ hướng dẫn khách hàng ký.

3. Nộp hồ sơ và nhận kết quả thay khách hàng tại Sở kế hoạch đầu tư.

4. Đăng báo cáo thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư (nếu có)

banner-04-big-1024x768

 

PHÍ DỊCH VỤ

STT Nội dung thay đổi Thời gian Phí dịch vụ
1 Thay đổi tên doanh nghiệp (bao gồm: GPKD + Con dấu + Bố cáo) 5 ngày 1.500.000
2 Thay đổi địa chỉ trụ sở (bao gồm: GPKD + Bố cáo) 5 ngày 1.000.000
3 Thay đổi vốn điều lệ (bao gồm: GPKD + Bố cáo) 5 ngày 1.000.000
4 Thay đổi ngành nghề kinh doanh (bao gồm: Giấy xác nhận thay đổi) 5 ngày 700.000
5 Thay đổi người đại diện theo pháp luật (bao gồm: GPKD + Bố cáo) 5 ngày 1.000.000
6 Chuyển nhượng vốn góp – Thay đổi thành viên/cổ đông góp vốn (bao gồm: GPKD + Bố cáo) 7 ngày 1.500.000
7 Chuyển đổi loại hình MTV – TNHH – CP (bao gồm: GPKD + Con dấu + Bố cáo) 7 ngày 1.800.000
8 Thông báo tạm ngừng hoạt động (bao gồm: Thông báo của Sở KH & ĐT về việc tạm ngưng hoạt động) 5 ngày 700.000
9 Lập địa điểm kinh doanh ( bao gồm giấy phép) 5 ngày 700.000

GIẤY TỜ KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

 1. CMND photo công chứng
 2. Giấy giới thiệu
 3. Các thông tin cần thiết để thay đổi Nội dung đăng ký kinh doanh

KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 2. Con dấu mới của doanh nghiệp
 3. Thông báo thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp
 4. Đăng bố cáo thay đổi GPKD

(Lưu ý: Kết quả khách hàng nhận được sẽ tùy từng trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp)

hinh-anh-tam-minh

Liên hệ tư vấn dịch vụ

PHaP Ly MINH Tam